HUISARTSEN

In het nieuwe medisch centrum Zuiderzorg aan de Doornlaan te Ede willen wij de u vertrouwde zorg blijven leveren vanuit de bestaande praktijken. Hiermee willen we de kleinschaligheid in stand houden en recht doen aan de keuze van de patiënt voor zijn huidige praktijk.

Achter de schermen willen we een goede onderlinge afstemming, waarbij we gaan samenwerken met de huisartspraktijken en de zorgverleners in het medisch centrum, om zo de kwaliteit te vergroten en een zo breed mogelijk aanbod van zorg te kunnen bieden. Daarnaast hopen we daarmee de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor onze patiënten te vergroten. Samen voeren de praktijken het NPA-accreditatie keurmerk, dat jaarlijks wordt bevestigd.

In iedere praktijk wordt zorg op maat geleverd volgens de richtlijnen van de beroepsgroep, waarbij er  voor de patiënt een grote eigen rol en verantwoordelijkheid is.

 

Huisartsenpraktijk Zoon
J.C. Zoon
Doornlaan 1a
6717 BN Ede
tel. 0318 - 621088
www.zoon.praktijkinfo.nl

Huisartsenpraktijk Dahlia
R.H.J. Hendrikse en W.L. Goudzwaard
Doornlaan 1c
6717 BN Ede
tel. 0318 - 653839
www.zuiderzorgdahlia.praktijkinfo.nl

 

 

Huisartsenpraktijk Uitvindersbuurt
I.A.J.M. Meekes, E.P. Klein Woolthuis en P.M.C. van Jaarsveld
Doornlaan 1d
6717 BN Ede
tel. 0318 - 632073
www.uitvindersbuurt.praktijkinfo.nl